เมื่อคู่รักไม่มีทะเบียน ซื้อทรัพย์ร่วมกัน แยกทางกัน ใครจะได้อะไร

เมื่อคู่รักไม่มีทะเบียน ซื้อทรัพย์ร่วมกัน แยกทางกัน ใครจะได้อะไร

แฟนซื้อทรัพย์สินร่วมกัน ด และ ท เป็นแฟนกัน คบกันมาสักระยะ จึงซื้อรถยนต์ร่วมกัน โดย การซื้อรถยนต์ร่วมกัน ด เป็นคนดาวน์ พี่สาว ท เป็นคนค้ำประกัน เข้าใจว่า รถเป็นชื่อ ด ด้วย อยู่ไป สองปี

Read More »

พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ใครใช้? ใครได้? ใครเสีย?

พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ใครใช้? ใครได้? ใครเสีย?

9 กย 2558 พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พศ 2558 ได้ครบกำหนดให้มีผลบังคับใช้ได้แล้ว ชวนกันมาดู ว่าเราจะเข้าใช้อย่างไรนะ ? มีขั้นตอนอะไรบ้าง กรณีตัวอย่าง 2 กรณีที่ยกขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจง่าย

Read More »

พินัยกรรมสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน

พินัยกรรมสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน

การทำพินัยกรรมเพื่อเป็นหลักประกันแห่งความสบายใจให้คู่ชีวิตของตน เมื่อกฎหมาย สมรส ยังไม่รองรับเรา

Read More »

Sex Toys 102 อันไหนที่ใช่? เซ็กส์ทอยของเรา

Sex Toys 102 อันไหนที่ใช่? เซ็กส์ทอยของเรา

อันไหนที่ใช่? เซ็กส์ทอยของเรา คราวที่แล้วเราได้ทำความเข้าใจกับการเกิดขึ้นของเซ็กส์ทอยกันแล้วนะคะ วันนี้เรามาดูประเภทของเซ็กส์ทอยแบบกว้างๆกันก่อนเลยดีกว่า

Read More »

test

ทะเลาะกับแฟน ขึ้นโรงพัก

ทะเลาะกับแฟน ขึ้นโรงพัก 
เรื่องราวในชุดนี้ตัวละครสมมุติในเรื่องสามารถเป็นเพศใดก็ได้ค่ะ

ตอน 1 #เรื่องแรก เรื่องทำร้ายร่างกาย

          สำหรับเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
บางทีเราอาจจะเข้าใจผิดว่ามีแค่เปรียบเทียบปรับแล้วจบกันไป ตบๆไปสักที ปรับ 500 ก็จบ

เป็นความคิดและความเชื่อที่ผิดอย่างยิ่งค่ะ

          ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า การทำร้ายผู้อื่น ผิดกฎหมายอาญ
เนื้อตัวร่างกายคนอื่น เราไม่สามารถล่วงละเมิดได้เลย กฎหมายอาญาระบุโทษไว้ก็เพื่อ หยุดการทำร้าย การทะเลาะ
ไม่ให้เราถูกทำร้าย และไม่ให้เราสามารถไปทำร้ายใครได้ด้วย 

          ในความเป็นจริงต้องดู ความร้ายแรงของการที่เราถูกทำร้าย
และดูว่าฝ่ายถูกทำร้าย ยอมจบไหม ถ้าเราโดนทำร้ายและเรารู้สึกว่าการทำร้ายกันแบบนี้
ให้ปรับอย่างเดียวแล้ว จบกัน เราไม่ยอม เราไม่จบได้นะ ถ้าเราไม่อยากจบด้วยการปรับสินไหม

          การทำร้าย ที่ทำให้ถึงกับเลือดตกยางออก คือถ้ามีเลือด เลือดออก ( ขออธิบายง่ายๆ)
 เป็นการทำร้ายร่างกายให้ได้รับอันตรายแก่กาย
จะผิดตามมาตรา 295 มีโทษจำคุก ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 4 พันบาท

          ต้องจำไว้เสมอว่า การทำร้ายร่างกาย ที่มีแค่โทษปรับไม่มีนะคะ

          ทำร้ายร่างกาย แต่ไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
นี่มาตรา 391 เป็นลหุโทษ แปลว่า โทษเล็กน้อย โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

          แต่ถ้าทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี
(อย่างน้อยสุดคือจำคุก หกเดือนที่สามารถจะถูกลงโทษได้หากได้ความว่าเป็นเช่นนั้นจริง)

          คำว่า บาดเจ็บสาหัสอย่างน้อยสุดคือ ทำงานไม่ได้เกินกว่า 20 วัน
กฎหมายจะเขียนว่า ประกอบกรณียะกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน
เช่น พอไปพบแพทย์ แพทย์จะเขียนในใบรับรองแพทย์ว่า พัก 21 วันอะไรแบบนี้เป็นต้น

          ต่อมาคือ กรณีที่โดน คนรัก//สามี//ภรรยา  ทำร้ายร่างกาย .....
จะบอกไงดี คือถ้าปรึกษาทนายพรีส บอกตามตรงว่าพรีสไม่แนะนำให้ทนนะคะ

#ไม่แนะนำให้ทน100% แต่อย่างไรก็ดี สุดแล้วแต่ผู้เสียหายนะคะ

          บางคนที่มาปรึกษามีความกังวลใจมากๆว่า แจ้งความแล้วอย่างไร
สามีของเรา คนรักของเรา ภรรยา ของเรา จะติดคุกไหม
ถ้าเค้าต้องติดคุก ไม่เอานะ เรายอมเจ็บอยู่อย่างนี้ดีกว่า

          ปกติต้องเรียนให้ทราบว่า การที่ คนทำร้ายกัน จะไม่สามารถยอมความได้
แต่หากเป็น สามีภรรยากันตามกฎหมาย
หรืออยู่กันอย่างสามีภรรยาไม่จดทะเบียน หรือ แม้แต่คู่รักเพศเดียวกันก็ตาม

: ให้ใช้พ.ร.บ. ความรุนแรงในครอบครัวควบคู่ไปด้วย โดยดูนิยามตามมาตรา 3

“ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความว่า การกระทำใด ๆ
โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ / หรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว / หรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำ ไม่กระทำ หรือยอมรับการกระทำ อย่างหนึ่งอย่างใด โดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาท

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กิน
หรือ เคยอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม
สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใดๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัย และ อยู่ในครอบครัวเดียวกัน

มาตรา ๔

ผู้ใดกระทำการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัว ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ให้ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ แต่ไม่ลบล้างความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น หากการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง
เป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ด้วย
ให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้

 

มาตรา ๕

ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
หรือผู้ที่พบเห็นหรือทราบการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
มีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

การแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้กระทำโดยสุจริต
ย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง

( พบเห็นเรื่องการทำร้าย แม้เป็นเรื่องในครอบครัวของชาวบ้านตามความเชื่อเดิม
ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ และถูกคุ้มครองสิทธิด้วย ช่วยกันนะคะ ป้องกันการโดนทำร้ายอย่าให้ใครต้องทน )

 

[พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว link :

http://www.violence.in.th/publicweb/pdf%5C%E0%B8%9E_%E0%B8%A3_%E0%B8%9A_50.pdf ]

          แจ้งความแล้วหากกลัวสามีติดคุก เรายอมความได้ค่ะ ตามความในมาตรา 4 วรรค 2  แค่ให้เค้ารู้ว่า เค้าไม่สามารถทำได้และเราเอาจริงนะ แจ้งความนะ หยุด มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทน และไม่จำเป็นต้องทน นี่จริงจังมากนะคะ

สิ่งที่เราต้องทำ

- ถ่ายรูปเก็บไว้ ตั้งค่าที่กล้องให้มีเลขวันที่ด้วยนะคะ ให้ตรงตามจริง
เราควรมีรูปของเราเก็บไว้ที่ตนเองด้วยค่ะ แม้ไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจจะถ่ายรูปเราแล้วก็ตาม
แต่สำคัญมากเหมือนกันที่เราจะต้องมีรูปเก็บไว้บ้างเพื่อเป็นหลักฐานด้วย

- ไปหาหมอ ให้ได้ใบรับรองแพทย์มา ( จุดนี้ขออธิบายคราวๆก่อนนะ )

- และสิ่งสุดท้าย คือสิ่งแรกที่ควรคิดถึง คือ ถามตนเองว่าเราต้องการอะไร จากเรื่องนี้

#ทนายพรีสไม่แนะนำให้ทน ไม่ได้หมายความว่าให้หย่า แต่หมายความว่าให้ออกห่างมาพักจากการกระทบกระทั่งกันเสียก่อน

#ถ้าตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีให้ดูที่อยู่ที่มั่นใจได้ว่าจะไม่โดนทำร้ายด้วยนะคะ

ถ้าไม่ทราบว่าจะติดต่อขอความช่วยเหลือที่ไหนดี ลองติดต่อไปที่นี่ดูนะคะ

บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
มี นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเป็นผู้ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 02-929-2222  

FB: https://www.facebook.com/apswthailand.org
และ ศูนย์พึ่งได้ oscc : 1300 มีทุกจังหวัดค่ะ

อ่านต่อเพิ่มเติมเรื่องกฎหมายความรุนแรงในครอบครัว : http://www.apsw-thailand.org/vawfamily.html 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

เมื่อคู่รักไม่มีทะเบียน ซื้อทรัพย์ร่วมกัน แยกทางกัน ใครจะได้อะไร

เมื่อคู่รักไม่มีทะเบียน ซื้อทรัพย์ร่วมกัน แยกทางกัน ใครจะได้อะไร

แฟนซื้อทรัพย์สินร่วมกัน ด และ ท เป็นแฟนกัน คบกันมาสักระยะ จึงซื้อรถยนต์ร่วมกัน โดย การซื้อรถยนต์ร่วมกัน ด เป็นคนดาวน์ พี่สาว ท เป็นคนค้ำประกัน เข้าใจว่า รถเป็นชื่อ ด ด้วย อยู่ไป สองปี

Read More »

พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ใครใช้? ใครได้? ใครเสีย?

พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ใครใช้? ใครได้? ใครเสีย?

9 กย 2558 พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พศ 2558 ได้ครบกำหนดให้มีผลบังคับใช้ได้แล้ว ชวนกันมาดู ว่าเราจะเข้าใช้อย่างไรนะ ? มีขั้นตอนอะไรบ้าง กรณีตัวอย่าง 2 กรณีที่ยกขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจง่าย

Read More »

แฟนกันทะเลาะกันอีกฝ่ายแจ้งความลักทรัพย์

แฟนกันทะเลาะกันอีกฝ่ายแจ้งความลักทรัพย์

จะแจ้งความจับคิดดีดี เจอคดีแจ้งความเท็จนะคะ อย่าไปแจ้งความจับใครมั่วๆ ไม่ดีหรอก ถ้าเรารู้อยู่แก่ใจว่า อีกฝ่ายไม่ได้ทำ จะโดนมิใช่น้อยเลย ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

Read More »

ทะเลาะกับแฟน ขึ้นโรงพัก

ทะเลาะกับแฟน ขึ้นโรงพัก

มีแฟนไม่ดี มีแฟนทำร้ายร่างกายแฟนตบ แฟนตี ทำยังไงดี ทนายพรีสมีคำตอบ

Read More »