เมื่อคู่รักไม่มีทะเบียน ซื้อทรัพย์ร่วมกัน แยกทางกัน ใครจะได้อะไร

เมื่อคู่รักไม่มีทะเบียน ซื้อทรัพย์ร่วมกัน แยกทางกัน ใครจะได้อะไร

แฟนซื้อทรัพย์สินร่วมกัน ด และ ท เป็นแฟนกัน คบกันมาสักระยะ จึงซื้อรถยนต์ร่วมกัน โดย การซื้อรถยนต์ร่วมกัน ด เป็นคนดาวน์ พี่สาว ท เป็นคนค้ำประกัน เข้าใจว่า รถเป็นชื่อ ด ด้วย อยู่ไป สองปี

Read More »

พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ใครใช้? ใครได้? ใครเสีย?

พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ใครใช้? ใครได้? ใครเสีย?

9 กย 2558 พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พศ 2558 ได้ครบกำหนดให้มีผลบังคับใช้ได้แล้ว ชวนกันมาดู ว่าเราจะเข้าใช้อย่างไรนะ ? มีขั้นตอนอะไรบ้าง กรณีตัวอย่าง 2 กรณีที่ยกขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจง่าย

Read More »

พินัยกรรมสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน

พินัยกรรมสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน

การทำพินัยกรรมเพื่อเป็นหลักประกันแห่งความสบายใจให้คู่ชีวิตของตน เมื่อกฎหมาย สมรส ยังไม่รองรับเรา

Read More »

Sex Toys 102 อันไหนที่ใช่? เซ็กส์ทอยของเรา

Sex Toys 102 อันไหนที่ใช่? เซ็กส์ทอยของเรา

อันไหนที่ใช่? เซ็กส์ทอยของเรา คราวที่แล้วเราได้ทำความเข้าใจกับการเกิดขึ้นของเซ็กส์ทอยกันแล้วนะคะ วันนี้เรามาดูประเภทของเซ็กส์ทอยแบบกว้างๆกันก่อนเลยดีกว่า

Read More »

test

พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ใครใช้? ใครได้? ใครเสีย?

การเข้าใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ และกรณีตัวอย่าง 

เมื่อวันที่ 9 กย 2558 พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พศ 2558 ได้ครบกำหนดให้มีผลบังคับใช้ได้แล้ว
จึงอยากชวนกันมาดู ว่าเราจะเข้าใช้อย่างไรนะ ?
มีขั้นตอนอะไรบ้าง และกรณีตัวอย่าง 2 กรณีที่ยกขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจอย่างง่ายๆค่ะ 

 

ความหมายการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
คือ การกระทำหรือไม่กระทำการใดอันเป็นการ

1 แบ่งแยก
2 กีดกัน
3 จำกัดสิทธิ

ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยปราศจากความชอบธรรมเพราะ

1 เพราะเหตุที่บุคลนั้นเป็นเพศหญิงหรือชาย
2 มีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศกำเนิด


โดยห้ามใครบ้าง

1. องค์กรของรัฐ
2.องค์กรของเอกชน
3. บุคคล

ที่กำหนด

นโยบายกฎระเบียบประกาศมาตรการโครงการหรือวิธีปฏิบัติ
ที่มีลักษณะ : เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

วิธีร้องเรียน   ยื่นคำร้องโดย

1 บุคคลใดที่ได้รับความเสียหายหรือจะได้รับความเสียหาย
2 องค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ยื่นคำร้องแทนโดยที่ต้องไม่เป็นเรื่องฟ้องร้องอยู่ในขณะยื่นหรือมีคำพิพากษากรณีแล้ว

โดยยื่นคำร้องภายใน 1 ปีนับจากวันที่เราทราบว่าถูกเลือกปฏิบัติ
ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ร้องจะเรียกค่าเสียหายฐานที่ถูกละเมิดภายใน 2 ปี
นับแต่วันที่คณะกรรมการ วลพ มีคำวินิจฉัยหรือศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุด

การยื่นคำร้อง

- เขียนชื่อผู้ร้องเรียน

- รายละเอียดความเสียหายที่ได้รับการกระทำ

- พยานที่เกี่ยวข้อง

- คำขอว่าต้องการให้คณะกรรมการวินิจฉัยอย่างไร

ยื่นที่

- กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

- สำนักงาน